Hoe kandidaat-lid worden? - Cookies Vilvoorde

Culinair Corps Vilvoorde
Waar koken een kunst is
Ga naar de inhoud
Wie komt in aanmerking om lid te worden?
Komen in aanmerking om lid te worden: de natuurlijke personen van het mannelijk
geslacht die de kookkunst tot hobby hebben, met uitsluiting van al diegenen die professioneel
met de horeca te maken hebben.

Hoe kan men zich aanmelden?
Kandidaat-leden dienen door hun "peter", zijnde een vast clublid, voorgesteld te worden.
Wanneer een kandidaat-lid via andere kanalen dan een van de vaste leden (deze website, via een artikel in krant of tijdschrift, van horen zeggen ....) interesse toont voor onze kookvereniging kan hij zich schriftelijk wenden tot de voorzitter. De voorzitter zal dan een vast lid aanduiden die als "peter" zal optreden.

Wanneer kan men "vast lid" worden?
Na deelname aan vijf opeenvolgende clubvergaderingen zal een stemming door de vaste leden bepalen of de kandidaat in aanmerking komt om vast lid te worden. De kandidaat dient dan ook een gerecht klaar te maken.


Per adres
Jan Eyndels
Groenstraat 74
1800 Vilvoorde
Terug naar de inhoud